Het Bestuur

 

Voorzitter:

Hantzen Sybesma - Verbaas

cmvcrescendoidskenhuizen@gmail.com

 

Secretaris:                                                                                                      

Mari- Jet Hartjes - Hofstede                                                                                                

cmvcrescendoidskenhuizen@gmail.com

 

Penningmeester:

Wieger Romkes

cmvcrescendoidskenhuizen@gmail.com

 

 

 

Jeugdcommissie

Femke Hettema

jeugdcommissiecmvcrescendo@gmail.com

Postadres

Molenstelle 27

8464 NL Sint Johannesga