Wie zijn wij

 

Christelijke muziekvereniging Crescendo Idskenhuizen is opgericht in 1921 onder leiding van dirigent de Vries. Idskenhuizen had in die tijd nog een tweede muziekkorps, Advendo. Op 16 oktober 1947 zijn de korpsen gefuseerd onder de naam van Christelijk muziekvereniging Crescendo.

Idskenhuizen is een klein dorp met circa 475 inwoners, het dorp kent een rijk verenigingsleven en een sterke onderlinge verbondenheid. Deze factoren maken het mogelijk ook in deze moderne tijd Crescendo levendig te houden. Crescendo kent een geschiedenis met diverse dirigenten, onder wiens leiding jongeren en ouderen zijn opgeleid tot volwaardig orkestlid. Plezier en saamhorigheid staan voorop, waardoor er voldoende motivatie en inspiratie is mee te doen aan concoursen en concerten.

In de tijd die achter ons ligt heeft Crescendo diverse prijzen behaald, maar de lovende reacties op een mooi concert in dorp, kerk en omgeving zijn voor onze vereniging minstens zo belangrijk.

Op eerste kerstdag ochtends om 6.00 uur klinken de kerstklanken van Crescendo, een gewaardeerde traditie door leden en dorpsbewoners.

Bij het Sinterklaasfeest en optocht was de muziekvereniging jarenlang van de partij, tijden veranderen waardoor andere keuzes worden gemaakt.

 

Crescendo is een 5de divisiekorps, aangesloten bij de KNMO, de muziekarrangementen liggen voor een breed publiek goed in het gehoor. Het jeugdkorps wat rond 1975 een periode van bloei kende is op gegaan in het huidige korps.

Na het behalen van het A diploma spelen leerlingen met behulp van ervaren korpsleden mee tijdens repetities en concerten.

Jongeren kennen tegenwoordig een groot aanbod van vrijetijdsbesteding, sport en muziek. Daarom is het niet vanzelfsprekend dat een vereniging zijn voortbestaan kan garanderen uit traditie en muzikale genen.

We werven actief jongeren door hen op scholen te bezoeken, hen te laten ervaren wat het betekent bij een muziekvereniging te kunnen musiceren en zich daarin gewaardeerd te voelen. We werken daarin in de afgelopen jaren samen met muziekschool It Toanhûs.

Voor jongeren willen we een aantrekkelijke vereniging zijn, waarbij ze zich herkennen in de muziek en omgang. De dirigent heeft daarin een belangrijke rol, hij of zij moet affiniteit hebben met jongeren. Uit de geschiedenis van Crescendo is daarin het belang gebleken.

Met de financiële steun van donateurs, subsidies opbrengsten uit concerten en acties is de vereniging tot heden in staat geweest te kunnen bestaan, ondanks tegenslagen zoals nu de tijd van Corona.