Syde van der Ploeg

Syde is in 1975 geboren in Dokkum. Op 8-jarige leeftijd begon hij met het bespelen van de cornet bij brassband ‘Ere zij God’ in zijn toenmalige woonplaats Damwoude, waar hij na korte tijd overstapte op euphonium. 

Op euphonium studeerde Syde bij Anne Travaille aan het conservatorium te Groningen, waar hij zijn diploma Docerend Musicus in 1999 behaalde. Tijdens deze periode mocht hij veel ervaring opdoen bij ‘Soli Deo Gloria’ (huidige SoliBrass), Leeuwarden. 

Nadat hij Docerend Musicus heeft behaald volgde hij hierna, aan hetzelfde conservatorium, de opleiding HaFaBra-directie bij Tijmen Botma. In 2003 mocht hij daarvoor zijn diploma in ontvangst nemen. Ook volgde Syde verschillende masterclasses bij o.a. David King, Jan de Haan, Eugène Corporon, Ian Porthouse en Ivan Meylemans.

Naast dirigent van het Crescendo is Syde momenteel dirigent van  fanfare ‘De Vrije Fries’ Oudehorne en het Frysk Jeugd fanfare Orkest. Tevens is hij nog dirigent van het jeugdorkesten van de Bazuin Tzummarum, verzorgt Syde de jeugdopleiding bij diverse muziekverenigingen en is hij werkzaam als docent bij Seewyn

Als Euphonium-speler is Syde uitsluitend nog actief bij de fanfare ‘De Bazuin’ Tzummarum.